Az Anyakönyvvezető

Polgári1. (1)
Munkáját és tevékenységét a házasságkötés során is a törvényi előírások szabályozzák és korlátozzák. Feladatának nagy része adatkezelés. Az anyakönyvvezető, feladata a házasságkötés törvényi feltételeinek vizsgálata.
Időbeosztása korlátozott, munkaideje a hivatal nyitvatartásával összhangban van. Az esküvő kitűzött napjától és időpontjától nem tud eltérni. Mivel jogszabályhoz kötöttek, csak fél évvel az esküvőt megelőzően tűzheti ki a házasságkötés időpontját.(kivéve, ha jegyző adott ettől eltérő engedélyt.)
 Területileg csak saját közigazgatási területén végezheti munkáját. Személyét nem lehet megválasztani, mert hivatalból jelölik ki, az adott napra. Ezért sajnos a szertartás felépítését, szövegezését nem lehet előre egyeztetni.